Документи

Лицензи

Лиценз за СОТ

Лиценз за обектова охрана

Лиценз за охрана на мероприятия

Лиценз за противопожарни системи

Декларация

Декларация за придружител

Декларацията за придружители на деца по време на масови мероприятия е задължителен документ, който попълват придружителите на лица под 18 годишна възраст във връзка със Закона за закрила на детето, чл.8 ал. 3 и 4.

С възможността да попълните декларацията вкъщи, ние улесняваме пропусквателния режим по време на мероприятията, като същевременно не се прави компромис със сигурността на зрители и изпълнители.

Декларацията се попълва в два екземпляра, като единият се предава на НИКОР ООД, а другият остава в придружителя.

свалете тук