Охрана с технически средства

Една от основните ни дейности е проектиране, монтаж и поддръжка на система от видеокамери. Също така предлагаме и системи за видеонаблюдение под наем.
Първоначалната ни дейност, която извършваме и днес е проектиране, монтаж и поддръжка на СОТ. Имаме над 500 обекта под охрана!
Преди няколко години разширихме обхвата на дейността си и вече инсталираме и поддържаме и пожароизвестителни системи.
Позволява извършването на справки за извършените преминавания, изработено време по дни и месец, наличен и отсъстващ персонал и др.
Предоставят възможност за дистанционно управление на входната врата, ако същата е оборудвана с електромагнитен насрещник.
Предназначена е за външен монтаж при дворни пространства. Обичайно се изгражда в комбинация със система за видеонаблюдение и/или СОТ.
Обадете ни се ДНЕС за безплатна консултация
+359 898 666 144

Част от нашите бизнес клиенти